Ettevõtjate lood

Livia OÜ – ettevõte, mis hõlmab endas imelist meeskonnatööd
2022-08-23 10:06:00

Põlvamaa Postitee äärest, Ihamaru risti lähedalt, võib leida talu nimega Eeverti-Mangu. Talus tegutseb Livia OÜ, mille põhitegevuseks on meetootmine, lisaks sellele kasvatab ning müüb mesilasperesid ja mesilasemasid. Osaühing alustas 2018 aastal, kui pereema hobist, mis nakatas pere tütart, sai ühtäkki ettevõte, mida Liivia Lints hakkas eest vedama.

Hobikorras mesilastega tegelemisest on praeguseks välja kujunenud teadmistel ja kogemustel põhinev mesindustalu, millesse on kaasatud kogu pere. Tänaseks on mesitarusid juba kuuekümne ringi ja see number kindlasti suureneb. 

Ettevõtte algusaegadel said mesilased toimetada lamavtarudes, millest ka ühte on näha talu sissesõidu kõrval. Tänaseks on pererahvas jäänud korpustarudele truuks, sest neid on kergem hooldada ning transportida. Tarude jaoks ehitatakse kärjeraamid ise või tellitakse Valgamaa ettevõttest Sangaste Mesi OÜ. 

Suvi on mesinikel kõige kiirem, kui mesilastel on aktiivne aeg korjeks ning pererahval tuleb vurritada ja mett pakendada. Vurritamisel kasutatakse kaasaegset tehnoloogiat, mis kindlasti lihtsustab kogu protsessi. Lisaks sellele on ka Põlvamaa Postitee ääres olles tihedaimaks müügiajaks just suvi, sest huvitavad sündmused ja vaatamisväärsused toovad inimesi erinevatest kohtadest talust mööda Postiteed sõitma. Nii on tooted jõudnud ka kodumaalt kaugemale, näiteks Saksamaale.

Mee müümisprotsessis on olulisel kohal taaskasutus - pakendamisel eelistatakse eelkõige klaasist taarat ning kellel on huvi, saab mee kaasa osta ka oma kaasavõetud taaraga. Viimast varianti kasutatakse suhteliselt aktiivselt ja seda eriti püsiklientide seas. Eeverti-Mangu talu mesinikud peavad seda igati eeskujulikuks. Teadagi - teadlik tarbimine aitab säästa loodust liigsest ületarbimisest, ka ettevõtte tegevuses püütakse ära kasutada kõike, mida on vähegi võimalik teisele ringile saata, näiteks laatadele saadetavad tooted pannakse suurtesse karpidesse, millega ettevõte on saanud endale varem tellitud mesilindude talvesööda.

Kuna mesilasemade ja -perede vaheldus on vajalik mee kvaliteedi hoidmiseks, siis on ettevõttel üheks väljundiks just nimelt ka perede ja emade kasvatamine ning müümine. Hetkel pole see küll prioriteet, kuid ajapikku, kui Livia OÜ suurenenud on, püüavad nad seda osa ettevõtmises suurendada. Lisaks sellele on osaühingul mõtteis soetada meepakendamisliin, et tuua enda tootevalikusse erinevate maitsetega mesi, kindlasti soovivad nad enda ettevõtmisi tulevikus selles suunas laiendada.

Livia OÜ on suurepärane näide hästi toimivast pereettevõttest, sest mesilased on hästi hoitud ka siis, kui noori kodus ei ole. Lisaks sellele arutatakse suured ettevõtmised peresiseselt läbi ning siis tehakse ka otsus, kuidas näiteks ettevõtet laieneda võiks või millisest projektitaotlusest osa võiks võtta. Lisaks on pereema oma teadmiste ja kogemustega noortele igati abiks nii nõu kui jõuga.

Livia OÜ mett on võimalik kaasa osta Ihamaru külast Postitee kõrvalt, Eeverti-Mangu talust. Talule viitab ka juba Postitee tuttavates värvides teeviit, mille väravas on väike müügipunkt. Kui seal kedagi juhuslikult müümas ei ole, siis on võimalik helistada kella või võtta ühendust müügipunktis sildil oleva kontakti kaudu. Samuti müüb mett edasi laatadel ka Livia OÜ väga hea koostööpartner, Irja Salvid. Tihtipeale liigub nende hea mee kättesaamise info suust-suhu, sest teadagi – head tooted jõuavad klientideni ikka läbi soovituste tuttavatelt.

Artikli valmimist rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".

eu