Märgikandjad

MTÜ Peri Külaselts

Peri Külaseltsi eesmärk on Peri külakogukonna liitmine, külaelu edendamine, ürituste korraldamine, taaskasutuse, kodumajanduskultuuri (hoidistamine) ja keskkonnasäästlikkuse propageerimine.

SÄÄSTLIK
Üritustel kasutatakse korduvkasutatavaid nõusid. Kõigis seltsi tegevustes kasutatakse palju teiseringi asju ja korraldatakse lastele sedalaadi üritusi ning õpitubasid.

PUHAS
Selts suunab kogukonda õigesti jäätmeid sorteerima. Talgute korraldamisega innustatakse kortermajade elanikke hoidma oma elukeskkonda puhtana. Külaselts on korraldanud ka suuremõõtmeliste jäätmete kogumist ja transporti jäätmejaama.

TAASKASUTAV
Korraldatavatel üritustel kasutatakse võimalikult palju teise ringi esemeid.

HOOLIV
Peri Külaselts hoolib omadest - lapsi suunatakse säästlikule eluviisile ja käelisele tegevusele. Ka täiskasvanud on oodatud osalema.

eu