Märgikandjad

OÜ Lokko Talu

Lokko Talu pakub huvilistele erinevaid loodusmatkasid - jalgsimatkad, jalgrattamatkad, kanuumatkad, raftimatkad, SUP-laua matkad. Kõik pakutavad matkad on loodust säästvad ja tervist edendavad.

Pakutakse ka majutust. Selle tarbeks on vana palkait renoveeritud puhkemajaks, kus on kuni 18 majutuskohta. Lisaks saun ja väliköök.

SÄÄSTLIK
Matkavarustuse valimisel jälgitakse, et see oleks vastupidav ja kestaks kaua. See vähendab tarbimist ja prügi tekkimist. Ettevõte hoiab oma matkavarustust hoones, kus energiatarbimine on viidud miinimumini. Varustuse pesemisel ei kasutata puhast joogivett, vaid vanasse salvkaevu kogunevat pinnavett.

Matkavarustust hooldatakse pidevalt, sest lisaks sellele, et klientidel on alati hea ning turvaline kasutada puhast ja tervet varustust, kestab ka varustus kauem.

Siseruumides kantakse vahetusjalatseid, mis vähendab kulusid koristusele ja pikendab põrandate kasutusiga.

Mitmel ettevõtte pakutaval paketil on autovaba lahendus - alustatakse Kiidjärve raudteepeatusest. Matkade ajakava on samuti rongide graafikuga koskõlas.

PUHAS
Kasutatakse päikeseenergiat, millest suvisel perioodil saadakse kogu ettevõtte elektrivajadus. Ei kasutata ühekordseid nõusid.

Matkadel viidatakse alati ka loodushoiule, palutakse jõkke prügi mitte visata ja korjatakse matka lõpus kõigilt tühjaks saanud taara ja muu prügi kokku.

Matkajatele pannakse südamele ka matka käigus jõgedest võtta kaasa võimalusel sinna visatud prügi ja tehakse ka ise regulaarselt jõgedel koristus- ja puhastustöid.

Puhkemajas on kasutusel kaltsuvaibad, tekid on tehtud käsitööna lambavillast ja padjad on Mustamõisa toortatrapadjad.

TAASKASUTAV
Lokko Talus hinnatakse taaskasutust - puhkemaja on taaskasutus vanast palkaidast.

Matkade toitlustamisel kasutatakse taaskasutatavaid nõusid, mitte ühekordseid.

Sorteeritakse prügi ja palutakse seda teha ka klientidel. Puhkemajas on prügi sorteerimist suunavad juhised ja paigaldatud eraldi anumad liigiti kogutavate jäätmete jaoks. 

Pakutakse alati võimalust klientidele võtta matkale kaasa joogivesi Lokko Talu kraanist, kus on puhas puurkaevu vesi.

Puhkemajas toitlustamisel ülejääv toit kasutatakse oma koduloomade ja -lindude tarbeks ning samuti kasutatakse hommikusöögi valmistamisel oma talu kodukanade mune, enda marjade moosi, oma kurke ja tomateid.

HOOLIV
Lokko Talus on alati järgitud põhimõtet, et eelkõige eelistatakse kohalikku toodet või ettevõtjat/inimest. Nii ollakse mitmete kohalike ettevõtetega pidevas koostöös nii läbi pakettide kui ka teenuste vahendamisel. Tillu kohvik, Pesa hotell, Taevaskoja Puhkekeskus, Tiku puhkemajad, Kassioru puhkemaja, OÜ Matkajuht, OÜ Puhka Looduses on mõned näited, kelle kaudu tellitakse toitlustust, puuduolevat varustust, suunatakse kliendid, kui endal enam vabu kohti ei ole. Samuti pakutakse alati klientidele kohalike ettevõtjate toodangut – Joosepi talu maasikad, Asuva aia puuviljad jne.
Lokko Talus teadvustatakse, et mujalt saabunud kliendile on eelkõige huvi omanäoliste ja piirkondlikke toodete vastu, mitte osta siit anonüümse päritoluga tooteid.

Oma töötajatel antakse alati juhised ja võimalused klientidele selgitamaks säästva turismi põhimõtteid.

Osaletakse pidevalt erinevatel koolitustel, et tõsta kvalifikatsiooni, olla looduse vahendamisel eeskujudeks ja antakse pidevalt sisendit (ideid) maakonna „Rohelise idee“ täiustamiseks.

eu