Märgikandjad

Postitee Kuld

Väärt Asi OÜ on loodud augustis 2022 eesmärgiga toota pere-ettevõttes jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgides kvaliteetset mett. 2023. aastal saadi Põlvamaa liigirikkast looduskeskkonnast esimene toodang, mida pakume kaubamärgiga „Postitee Kuld“.

SÄÄSTLIK
Mesindus oma olemuselt on keskkonnasäästlik tegevus. Mesilased on looduses olulised taimede tolmeldajad ning tänu sellele saavad looduslikult kasvavad taimed ja põllumajanduskultuurid vajalikku abi tolmeldamisel. Mee tootmine ei ole energiamahukas ning tootmisjääke peaaegu ei teki. Ettevõtte mesilaspered paiknevad samal kinnistul tööruumidega, mis tagab ressursitõhususe transpordil. Kasutatakse puidust tarusid, mis erinevalt plastikust tarudest ei vaja puhastamiseks keemiat.

PUHAS
Mesinduse jalajälg on väga väike. Toode valmib kohalikust ressursist ja tootmisel tekib väga vähe jäätmeid. Tekkiv vahatoormass käideldakse mesilas kohapeal ning vahetatakse kärjepõhjade vastu. Mesindusinventar on pika elueaga – puidust korpused ja raamid on kastutatavad aastaid. Kohalik mesi Põlvamaalase toidulaual on tervist toetav ning annab võimaluse vähendada suure jalajäljega toote – valge suhkru – tarbimist.

TAASKASUTAV
Mesi pakendatakse korduvkasutatavasse klaastaarasse. Võimalik on mett villida mesilas kliendi kaasa võetud taarasse ning püsikliendid võivad oma taara tagasi tuua.

HOOLIV
Toodangu turustamine toimub tutvuste, laatade, kohalike kaubandus- ja toitlustusettevõtete kaudu, millega tekitatakse püsiklientuuri eelkõige Põlva- ja Võrumaal. Toote bränd „Postitee Kuld“ on valitud mesila paiknemise tõttu ajaloolise postitee vahetus läheduses. Postitee Põlva ja Võru maakondadesse jääv lõik on jäänud suurtest ümberehitamistest puutumata ning viimastel aastatel on hakatud seda väärtustama kui ainulaadse ajaloopärandi ning puhta loodusega elu- ja külastuskeskkonda. MTÜ Postitee ühendab ligi 25 teenusepakkujat, peamiselt turismitalusid, kuid ka toitlustukohti ning korraldab mitmeid suurüritusi (Kõivualutse laat, Kostitee päev jne). Eesmärk on teha koostööd Postitee teenusepakkujatega ning seeläbi arendada uusi omanäolisi tooteid.

eu