Märgikandjad

Süvahavva Loodustalu OÜ

Mahe tee-ja maitsetaimede kasvatamine ja töötlemine.

SÄÄSTLIK
Talus töödeldav tooraine on kasvatatud, korjatud, töödeldud ja pakendatud mahepõllumajandusnõudeid järgides. Väetiseks on kasutatud oma talu lammaste kompostsõnnikut ning peenestatud rohuniidet ehk haljasväetist.
Taimed on korjatud käsitsi. Sellega tagatakse kõrge kvaliteet ja looduse tasakaal. Mulla tallamine on viidud miinimumini kasutades väikemehhanisme ja töövahendeid. Tooraine on kuivatatud kuivatis, mille kütteks on kasutatud oma talu metsa väheväärtuslikku vahekasutusraie puitu. Ka tootmishoone teised ruumid on nii köetud. Valmistoodete pakendiks on kasutatud paberkotti, mille paberiosa on komposteeritav.
Maitsetaime topside plastkaas on ümbertöödeldav.
Tootmisjäägid (biojääde) on kompostitud või lisatud lammaste söödale (varred, ebakvaliteetsed lehed). Tooteid transporditakse kaks korda nädalas, kas oma autoga või kullerfirmaabiga. Kaugemad kliendid saavad oma pakid kätte pakiautomaatidest. Tarnekastideks kasutatakse kasutatud, puhtaid pappkaste.

PUHAS
Süvahavva Loodustalu OÜ asub Natura 2000 looduskaitsealal ja järgib oma tegevuses mahepõllumajanduslikke nõudeid.

TAASKASUTAV
Tarnekaste taaskasutatakse.

HOOLIV
Ettevõttes töötavad oma pereliikmed. Tööaeg on paindlik.

eu